Hoeve Onderweg is een boerderij met melkkoeien, schapen en geiten. Maar we zijn ook een zorgboerderij en faciliteren activiteiten met bijbehorende arrangementen.


"Op weg, bezig, in beweging."