Veel cliënten vinden het prettig om in een groene omgeving zorg te ontvangen en binnen de eigen mogelijkheden actief aan de slag te zijn. Wil u specifieke informatie over de mogelijkheden van een zorgboerderij dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Hoeve Onderweg.

Klachtenprocedure

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de geboden zorg of dat je van mening bent dat je niet netjes behandeld wordt door de zorgboerderij. U kunt hierover een klacht indienen, meer informatie vind u in het document Klachtenreglement cliënten zorgboerderijen (PDF).

Procedures omtrent agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen

In de overeenkomst/ huisregels staat dat diefstal (seksuele) agressie en (ongewenste) intimiteiten verboden zijn. Indien één van deze overtredingen toch plaatsvindt dan:

  1. Krijgt de deelnemer een waarschuwing en er volgt een gesprek al dan niet met een familielid of begeleider. Mede afhankelijk van de aard van de overtreding wordt bepaald hoe de deelnemer iets kan doen om zijn/ haar gedrag goed te maken. Vervolgens wordt de vervolgprocedure uitgelegd wanneer hij/ zij nogmaals in de fout gaat.
  2. Wanneer de deelnemer nogmaals in de fout gaat krijgt hij/ zij een gele kaart. Op deze gele kaart staat de datum en het gepleegde feit vermeld. De familie en begeleiders worden hier mondeling en schriftelijk van op de hoogte gesteld. Nogmaals wordt mede afhankelijk van de aard van de overtreding bepaald hoe de deelnemer iets kan doen om zijn/ haar gedrag goed te maken. Vervolgens wordt de vervolgprocedure uitgelegd wanneer hij/ zij nogmaals in de fout gaat.
  3. Als de deelnemer nu nogmaals in de fout gaat, krijgt hij/ zij per direct een rode kaart, en kan zijn/ haar zorgovereenkomst beëindigd worden.

Wanneer het gaat om een zeer zwaar voorval en wanneer een andere persoon zich niet meer veilig voelt in de buurt van de betreffende deelnemer kunnen stappen 1 t/m 3 overgeslagen worden en de overeenkomst wordt per direct beëindigd.